Llibres, textos, inèdits Originals digitals El que n'han dit Dades biogràfiques Àlbum de fotografies de l'autor In english Novetats sobre l'autor i sobre el web Torna a l'inici
Carme Castells
El gest de Miquel Bezares s'entretalla i amuntega, com un "passa a passa" fet a contratemps, de ritme irregular. Amuntegat des del títol d'aquest darrer poemari (...) i entretallat arreu dels poemes que l'integren (tots, per regal general, opten per alinear-se a la dreta, trencant amb la disposició tipogràfica a què la poesia, per convenció, ens té avesats), és un gest d'atenció que no està exempt de connotacions metapoètiques ni conceptuals.

No en va, els encavalcaments i les ruptures dels poemes no són gens casuals. Bezares demostra que el seu joc amb la disposició i la seva manipulació dels signes de la paraula és, en tot moment, sota control. Un control que permet introduir el lector en el joc: al poema precedent, la semàntica dels fragments del mot primer -"mal", "aura", i tot seguit, un "res" no independent, malgrat les aparences, del "ultà"- ens indica ja que la mal·leabilitat es tradueix en autonomia de parts i, de resultes d'això, en multiplicació de sentits del tot. Del tot de la paraula i del tot dels silencis que s'escolen entremig. Ja ho diu Bezares: "és tan poderós un silenci, el dubte, el parèntesi!" ...

Agraesc la col·laboració de MallorcaWeb

Copyright© dels textos literaris: miquel bezares. És permesa la impressió en paper prèvia sol·licitud a l'autor i, en el seu cas, a la casa editora. Copyright© de la resta de textos: els autors.