Llibres, textos, inèdits Originals digitals El que n'han dit Dades biogràfiques Àlbum de fotografies de l'autor In english Novetats sobre l'autor i sobre el web Torna a l'inici
Miquel Àngel Llauger
Les històries de les diferents Susannes constitueixen un univers definit per la presència de constants com la mort, la malaltia o allò que convencionalment s'anomenen perversions. La mort és present en forma de marits morts que semblen reclamar les seves vídues, de bells cossos morts, d'ànimes en pena o de somnis que porten missatges del més enllà. La malaltia (el pit cancerós, el cos en descomposició) és una altra manifestació d'aquesta mateixa presència de la mort. I pel que fa a les desviacions del desig ortodox hi trobam des del voyeurisme (incloent el dels sepulturers que miren una vídua amb lascívia) fins a insinuacions de sadisme i de necrofília. Tot plegat, juntament amb la presència ornamental de flors, construeix una atmosfera de pintura prerafaelita, desproveïda, això sí, de qualsevol ingenuïtat. Morbositat, perversió i decadència: el món de Bezares és una versió contemporània d'aquell romanticisme (dient romanticisme vull dir sobretot simbolisme, o modernisme) que cercava en el desig i en la bellesa un camí d'aproximació cap a la mort.

Agraesc la col·laboració de MallorcaWeb

Copyright© dels textos literaris: miquel bezares. És permesa la impressió en paper prèvia sol·licitud a l'autor i, en el seu cas, a la casa editora. Copyright© de la resta de textos: els autors.